Inner Banner

最新消息

羽總獲嘉許狀

香港羽毛球總會取得康樂及文化事務署2011-2012年度 「體育資助計劃」工作表現卓越嘉許狀。

2月19日下午由會長湯恩佳博士代表接受嘉許。本會將秉承發展羽毛球運動宗旨,繼往開來,繼續努力。

 

 

Additional information