Inner Banner

News

羽總主辦裁判工作坊暨頒發裁判長期服務獎

羽總主辦裁判工作坊暨頒發裁判長期服務獎

「2022年裁判工作坊暨裁判長期服務頒獎典禮」已於 2022年1月5日晚上假奧運大樓演講廳圓滿舉行,超過 100 名裁判出席。

會上先由湯徫掄主席致歡迎辭,湯主席讚揚本會裁判積極配合羽總活動,服務時數每年平均 28,000 小時。在裁判組推動下,共有 7 名裁判獲得世界及亞洲級資歷,其中兩人更獲邀在東京奧運會中擔任裁判。

為肯定和表揚本會裁判持續註冊、竭誠服務,本會特別設立「裁判長期服務獎」,以獎勵在 2007-2018 年期間,連續十二年不斷為羽總擔任裁判工作的 114 位裁判。並由湯徫掄主席、義務秘書周日光先生、裁判事務委員會主委鄭榮基先生頒發獎座和獎金。

裁判工作坊隨後展開,由於世界羽聯部份球例和裁判指引不時修訂,周日光先生 (世界羽聯 初級裁判長) 和 鄭榮基先生 (亞洲羽聯 高級裁判長) 在工作坊上,與各裁判溫故知新、分享賽事經驗和心得、回顧總會裁判工作和簡述羽毛球運動未來發展方向。

最後,為配合世界羽聯和香港戶外羽毛球總會推動戶外羽毛球運動,講者特別介紹戶外羽毛球規則,為未來發展作好準備。

獲頒發十二年裁判長期服務獎名單如下(以英文姓氏排序):

            歐文風    區兆琬    湛鼎喻    陳廠輝    陳頌民    鳳    陳錦威    陳錦園
            陳潔琳    陳培珊    陳少玉   
鄭隆清    鄭少珍    鄭榮基    鄭燕紅    周碧君
            周惠玲    祝建明    鍾建基    方漢群    方健鴻    馮寶杏    馮金滿    侯志光
            何志雅    何佩芬    何燕琼    許志成    許照鈞    許華康    孔煥馨    葉楚城
            葉萬國    高佩儀    江展輝    顧慧紅    賴彩霞    賴小玉    賴偉明    林志謙

            林錦銘    林偉豪    劉智恒    劉志強    劉愛芬    劉佩蓮    劉大年    羅志光
            羅慶祥    羅潔瑩    羅錫基    李慈添    李焯光    李龍官    李倩莊    李偉忠
            梁敬文    梁潔儀    梁麗華    梁淑娟    梁詠儀    梁婉華    李恒斌    李德平
            李苑汶    盧業成    魯國輝    呂錦熊    呂文珠    陸毅成    馬偉豪    馬淑蘭

            莫智偉    吳輝庭    吳嘉雯    吳為譽    顏照廣    柯淑雯    白家華    布慧玲
            沈世傑    冼昭亮    譚美蘭    鄧昌傑    鄧國樑    鄧麗萍    曾昭邦    謝志明
            溫玉珍    黃凱宜    黃家君    黃敬銘    黃冠立    黃剛威    黃諾雯    黃敏儀
            王美玲        黃佩香    黃瑞賢    黃維納    黃偉信    黃日滿    胡松添

            胡翠冰    游寶珍    楊銳梅        嚴志堅    嚴少珍    葉定邦    袁織女
            源萬全    翁永冰


  

請按此參閱更多照片

Additional information